Sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Emil Frey:

FREY SERVICES 52301427 PRIEVOZSKÁ 4/C, 82109 BRATISLAVA
P AUTOMOBIL IMPORT, S.R.O. 35818425 PRIEVOZSKÁ 4/C, 82109 BRATISLAVA