Cookies, sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na využitie pri prehliadaní webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, dobu životnosti vo vašom zariadení a jedinečné číslo.

Cookies sú používané pre:

a) prispôsobenie webového obsahu preferenciám užívateľa služby a optimalizovanie využitia webových stránok. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám

b) vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť ako užívatelia používajú naše webové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah. Z daných údajov nie je možná osobná identifikácia.

c) uchovávanie informácií o vašich krokoch a preferenciách (po prihlásení), cez ktoré užívateľ nepotrebuje opäť zadávať prihlasovacie meno a heslo.

Na našich webových stránkach môžu byť použité dva základné typy cookies:

Dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa, dokým neopustíte stránky Distrigo/EF Auto Parts. Trvalé cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo až do ich ručného odstránenia zo strany používateľa.

Na našich web stránkach môžu byť použité nasledujúce typy cookies:

a) Základné cookies, umožňujúce správne fungovanie webových stránok Distrigo/EF Auto Parts, napríklad zapamätanie si predchádzajúcej činnosti (napr. vložený text), keď prechádzate späť na stránku pri tom istom prehliadaní.

b) Cookies používané na zaistenie bezpečnosti - napr. slúžia na odhaľovanie podvodov.

c) Výkonové (Performance) cookies, umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako užívateľia reagujú na naše webové stránky, a to poskytnutím informácií o navštívených stránkach, čase strávenom na webovej stránke a akýchkoľvek problémoch, na ktoré narazia, ako sú napríklad hlásenia o chybe. Vďaka tomu môžeme zlepšovať výkonnosť našich webových stránok.

d) Funkčné cookies, umožňujú pamätať si voľby, ktoré ste urobili a tým prispôsobiť užívateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého je užívateľ, veľkosť písma, atď ...

e) Reklamné cookies sa využívajú na poskytnutie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy dôležitejší. Môžu sa použiť na poskytnutie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy.

V mnohých prípadoch, sú internetové prehľadávače nastavené na automatické akceptovanie cookies.

Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies. Tieto nastavenia môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehľadávača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehľadávača.

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Distrigo/EF Auto Parts.

Zmena nastavenia cookies

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/